Privatlivspolitik for AIK 65 Badminton

AIK 65 Badminton efterlever reglerne Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger med tilhørende retsakter samt heraf afledt dansk lovgivning. Det betyder i praksis, at AIK 65 Badminton skal udarbejde en privatlivspolitik – som du finder lige herunder.

AIK 65 Strøby Badminton
CVR: 29671524
Formand: Trine Landboe-Christensen
E-mail: formand@aik65badminton.dk

Opdateret 13. marts 2023.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Trine Landboe-Christensen sikrer hermed, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Trine er kontaktperson og kan kontaktes på formand@aik65badminton.dk

AIK 65 Badminton anvender Google Analytics som webanalyseløsning for egne hjemmesider. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data. Læs Googles fortrolighedspolitik her.

Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Medlemsoplysninger:

– Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
– Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
– Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
– Levering af varer og ydelser du har bestilt
– Administration af din relation til os.

Bestyrelsesmedlemmer, instruktører/trænere og ledere:

– Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
– Opfyldelse af lovkrav
– Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
– Administration af din relation til os.

Vi indsamler følgende oplysninger om medlemmer:

Almindelige personoplysninger:

– Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, bopælskommune og e-mail-adresse.
– Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.

Vi indsamler følgende oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, instruktører/trænere og ledere

Almindelige personoplysninger:

– Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
– Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til den datoansvarlige og bankkontonummer.

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse.

– CPR-nummer
– Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Kilder

Når vi modtager information fra andre end dig selv, vil disse kilder være:

– En tidligere arbejdsgiver
– Online kilder, f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige
– Offentlige myndigheder

Behandlingsgrundlag 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Se ”Databehandleraftale mellem Conventus og AIK 65 Strøby Badminton”.

Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

– I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.
– Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
– Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, og finansielle institutioner).
– Offentlige myndigheder.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring af medlemsoplysninger:

– Vi vil opbevare dine personoplysninger i op til 2 år efter du ikke længere er tilmeldt et hold i foreningen.
– Bogføringsbilag, herunder f.eks. indbetalingsoplysninger i forbindelse med kontingent, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
– Er du i restance til klubben vil vi opbevare dine personoplysninger indtil restancen er betalt.

Opbevaring af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, instruktører/trænere og ledere:

– Vi vil opbevare dine personoplysninger i op til 2 år efter du ikke længere er aktiv i foreningen.
– Bogføringsbilag, herunder f.eks. godtgørelsesbilag, skal gennes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du sende en mail til formanden.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til formanden.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Revidering af privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. 

Cookies

AIK 65 Badminton anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om sidens brugere til forbedring af siden og dennes indhold. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til tredjepartscookies.

Hvad er cookies og hvorfor anvendes de?

En cookie er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller lignende, når du besøger et websted og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på siden, åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og ikke mindst målrette markedsføring til sidens brugere.

Hvis denne hjemmeside placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før siden placerer cookies på dit udstyr, bedes om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Slet eller slå cookies fra i browseren

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger har du til mulighed for at slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge websitet. Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig, optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.